درباره تلبورد

تلبورد برای وقت و زمان شما ارزش قائل است.شما در اپلیکیشن تلبورد می‌توانند خدمات و محصولات مرتبط با علاقمندی خود را هر روز مشاهده کنید و بابت زمانی ک صرف دیدن تبلیغات میکنید اعتبار شما افزایش میابد با اعتبار دریافتی می توانید شارژ بگیرید.قبض پرداخت کنید بازی کنید و با معرفی تلبورد به دوستان خود با استفاده از کد معرف خود و ایجاد زیر شاخه اصلی درآمد مستمر برای خود بوجود بیاوریددر ضمن دوستان شما نیز با ساخت زیر مجموعه هم برای خود درآمد ایجاد می‌کنند و هم با ایجاد زیر شاخه فرعی درآمد شما را افزایش می‌دهند. (زیر شاخه اصلی دوستان شما، زیر شاخه فرعی شما را میسازد)

با اعتبار بدست امده در تلبورد می توانید محصولات و خدمات خود را تبلیغ نمایید